Pasi Lantto

Myynti
Rovaniemi
050 372 5202
pasi.lantto@r-office.fi

Kari Kotila

Myynti
Oulu
040 186 7766
kari.kotila@r-office.fi

Mika Juola

Myynti
Oulu
0400 546 966
mika.juola@r-office.fi

X